معاونت پژوهشی و فناوری  
توضیحات:
بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل وارسال فرمایید.
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :
4000

برای پیگیری نظر ارسالی کد رهگیری خود را وارد نمائید.
کد رهگیری :
راه های ارتباطی با معاونت پژوهشی و فناوری

آدرس : گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، سازمان مرکزی دانشگاه -معاونت پژوهشی و فناوری
کد پستی : 4913815739

تلفن های تماس : 017 3224 2438017 3224 2439
نمابر : 017 3222 5989

پست الکترونیکی : guasnr@gau.ac.ir

شبکه های ارتباطی :