معاونت پژوهشی و فناوری  

کارگاه آموزشی هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران


🔴 کارگاه آموزشی هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

🖋️ کارگاه آموزشی آنلاین
فناوری کشت ریشه‌های مویین در تولید متابولیت‌های ثانویه

------------------------

👤مدرسین
✔️دکتر مرتضی ابراهیمی
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت‌های ثانویه (اصفهان)

✔️دکتر احمد سبحانی
پسادکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت‌های ثانویه (اصفهان)

------------------------
🔻 سرفصل‌ها:
- متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی
- روش‌های جایگزین تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی
- مقدمه‌ای بر تولید متابولیت‌های ثانویه با استفاده از کشت سلول، بافت و اندام های گیاهی
- تولید متابولیت‌های ثانویه از طریق کشت ریشه‌های نابجا و مویین
- فیزیولوژی تولید ریشه‌های جانبی، نابجا و مویین
- راه کارهای افزایش متابولیت‌های ثانویه در کشت ریشه‌های نابجا و مویین
- موارد موفق کشت ریشه‌های مویین و نابجای گیاهان دارویی


📆 زمان: ۹ شهریور ۱۴۰۰
🕐 ساعت: ۱۵ الی ۱۷

✅ همراه با صدور گواهی معتبر
✅هزینه کارگاه ۳۰ هزار تومان


💻لینک دسترسی:
http://meet.gau.ac.ir/ch/kg3003
📌نام کاربری و گذرواژه ثبت نام کنندگان متعاقبا ارسال خواهد شد


📌جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق آدرس ایم





 تاریخ ارسال رویداد :   05 تیر 1400 - 10:03
 تعداد بازدید :   153
 مکان برگزاری :