معاونت پژوهشی و فناوری  

نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملی


 تاریخ ارسال رویداد :   02 شهریور 1400 - 12:35
 تعداد بازدید :   73
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان