معاونت پژوهشی و فناوری  

الکترونیک شدن فرم های خدمات گروه انفورماتیک


به اطلاع کلیه همکاران محترم و دانشجویان گرامی می رساند، فرم های خدمات گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای رانشگاه به صورت الکترونیک پیاده سازی شده است. جهت ارسال درخواست، دانشجویان گرامی می توانند از طریق سامانه آموزشی و همکاران محترم از طریق سامانه اتوماسیون اداری اقدام نمایند. ارسال کننده :   مدیر سیستم