معاونت پژوهشی و فناوری  

مدیریت امور پژوهشی


معرفی مدیر و کارشناسان

مدیر امور پژوهشی:

دکتر جاوید قرخلو

کارشناسان امور پژوهشی:

مهسا دومهری (کارشناس گرنت پژوهشی)

مریم رضائی (کارشناس طرح های تحقیقاتی داخلی)

تلفن تماس (کارشناس گرنت): 017-32242439 (داخلی 288)

تلفن تماس (کارشناس طرح های تحقیقاتی داخلی): 017-32237542 (داخلی 380)

 

شرح وظایف مدیریت امور پژوهشی دانشگاه:

آئین نامه ها و شیوه نامه ها:

سامانه داده پردازی پژوهش

فرم های پژوهشی  تاریخ آخرین بروزرسانی : 03 آذر 1400 - 13:56