معاونت پژوهشی و فناوری  

دفتر معاونت


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا رضایی

شماره تماس: 32242438-017

داخلی: 300

شماره نمابر: 32225989-017

پست الکترونیک: guasnr.research@gmail.com

مسئول دفتر:

نام و نام خانوادگی: مریم حاجیلر

شماره تماس: 32242438-017

داخلی: 300

شماره نمابر: 32225989-017

کارشناس امور اجرایی و برنامه ها:

نام و نام خانوادگی: مرتضی فولادی

شماره تماس: 32242438-017

داخلی: 300

شماره نمابر: 32225989-017

پست الکترونیک: :  guasnr.research@gmail.com  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 دی 1399 - 10:25