معاونت پژوهشی و فناوری  

دبیرخانه و امور دفتری


مسئول دبیرخانه حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه:

نام و نام خانوادگی: سعید صفری

شماره تماس: 32220320-017

داخلی: 329

شماره نمابر: 32225989-017

امور دفتری:

نام و نام خانوادگی: رضا مقصودلو

شماره تماس: 32220320-017

داخلی: 329  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 دی 1399 - 10:24