معاونت پژوهشی و فناوری  

عامل مالی و کارپردازی


عامل مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه:

نام و نام خانوادگی: موسی کم

شماره تماس: 32269320-017

داخلی: 332

شماره نمابر: 32225989-017

کارپرداز حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه:

نام و نام خانوادگی: رضا جافرنوده

شماره تماس: 32269320-017

داخلی: 332

شماره نمابر: 32225989-017  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 دی 1399 - 10:38